Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2013

Σύνταξη με 24,5 έτη υπηρεσίας για συγκεκριμένους ενστόλους

Δικαίωμα διπλασιασμού του χρόνου "μάχιμης" υπηρεσίας

Σύνταξη με 24,5 έτη υπηρεσίας για συγκεκριμένους ενστόλους
Σύνταξη με βασική προϋπόθεση να έχουν συμπληρωθεί 24,5 έτη υπηρεσίας κατοχυρώνουν οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας "Ελεύθερος Τύπος", από το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και μέχρι πέντε έτη συνυπολογίζονται στο διπλάσιο, ως χρόνος "μάχιμης" υπηρεσίας, αλλά ο χρόνος αυτός προσμετράται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μόνο με εξαγορά.

Το ασφαλιστικό καθεστώς των στρατιωτικών δεν έχει επηρεαστεί από τις αλλαγές που έγιναν με το νόμο 4093/12, δηλαδή δεν ισχύουν τα 67 έτη για όσους έχουν μέχρι 15 έτη υπηρεσίας.

Η κύρια προϋπόθεση για τη θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης των στρατιωτικών είναι η συμπλήρωση του απαραίτητου χρόνου υπηρεσίας.

Τα όρια του χρόνου υπηρεσίας διαφοροποιούνται για τις ακόλουθες κατηγορίες: Συγκεκριμένα, για τους ασφαλισμένους έως την 31η/12/1992 και τους ασφαλισμένους μετά την 1η/01/1993.

Η αρμόδια διεύθυνση στην οποία πρέπει να απευθύνονται οι προς συνταξιοδότηση στρατιωτικοί είναι η Διεύθυνση Προσωπικού ή Οικονομικού της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος. Μετά τον προέλεγχο, τα σχετικά έγγραφα διαβιβάζονται στην αρμόδια Διεύθυνση της Υπηρεσίας Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 news.gr
loading...